Regelmatige updates over uw vakgebied?

Business definition
Plasthill BV produceert en levert een volledig assortiment specialistische, flexibele één-en meerlaagse kunststof folies en verpakkingen. De markt bestaat uit business to business markten voor food, non-food, verpakkingsindustrie, groothandel, retail en tuinbouwtoelevering, wereldwijd. Onze technologie is productie en handel in kunststof flexibele folies en verpakkingen.

Mission statement
Plasthill BV is een betrouwbare fabrikant en partner voor hoge kwaliteit specialistische verpakkingen en folies die haar producten winstgevend verkoopt op basis van continuïteit en lange termijn partnership met zowel haar leveranciers als haar afnemers.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor Plasthill een uitgangspunt geworden in de bedrijfsvoering. We zijn ons bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we als bedrijf hebben. Duurzaam produceren staat dan ook hoog in het vaandel. Er worden jaarlijks milieuplannen opgesteld. Tevens zijn we deelnemer aan het MJA3-convenant, waardoor we ons verplichten om het energieverbruik te reduceren.

Plasthill is in het bezit van het ISO9001 certificaat.

Aangezien Plasthill BV steeds meer van haar producten afzet in de food industrie moeten haar afnemers er volledig op kunnen vertrouwen dat alles in het werk wordt gesteld dat de producten onder honderd procent consumentveilige condities zijn geproduceerd, waarbij tenminste wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen hieromtrent.