Regelmatige updates over uw vakgebied?

Plasthill heeft de volgende kwaliteitscertificaten:

 

Plasthill is een organisatie die de laatste jaren een grote groei heeft doorgemaakt. Met name de acties die we nemen op alle mogelijke aspecten van maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben daartoe bijgedragen. In een veranderde wereld is het leveren van alleen een goed technisch deugdelijk product geen garantie meer tot continuïteit van de onderneming op korte dan wel lange termijn.

Plasthill produceert en levert volgens een volwaardig kwaliteitssysteem. We zijn dan ook sinds 2005 BRC Packaging/ Packaging Materials gecertificeerd. Een steeds belangrijker deel van onze afzet vindt plaats in de voedsel en farma industrie. In deze branche wordt er gewerkt met het BRC Packaging/ Packaging Materials kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem omvat procedures, werkmethodes en hygiënevoorschriften om onze producten volgens kwaliteits- en hygiënenormen te kunnen produceren en leveren. Ook traceability is uitstekend gewaarborgd.

Ieder jaar wordt ons BRC Packaging/ Packaging Materials kwaliteitssysteem door een extern bureau getoetst. Voor onze afnemers is het behaalde certificaat een garantie dat er op verantwoorde wijze wordt geproduceerd. Het produceren volgens hoge kwaliteitsnormen heeft de hoogste prioriteit binnen ons bedrijf. Er vinden dan ook veel testen en controles plaats.

Daarnaast is Plasthill ISO 9001 gecertificeerd. Deze norm houdt in dat de organisatie weet wat de klanten van haar verwachten, dat ze deze verwachtingen waar kan maken door de middelen die de organisatie heeft en alles op afgesproken wijze levert. Tijdens dit proces zal er gekeken worden of er inderdaad aan de eisen wordt voldaan en zal er verbetering worden doorgevoerd waar nodig is. Het management moet aantoonbaar maken dat zij actief met het kwaliteitsmanagementsysteem omgaat

Alle bedrijven van OPACKGROUP zijn lid van EFTA-Benelux. Dit is een brancheorganisatie voor bedrijven die het flexografische drukprocedé tot hun specialisme hebben gemaakt.