Regelmatige updates over uw vakgebied?

Zaterdag 15 september jl. was de World Cleanup Day. Wereldwijd werd er zwerfvuil opgeruimd en in kaart gebracht. Oerlemans Packaging was sponsor van World Cleanup Day Nederland waar meer dan 250 teams aan deelnamen. Oerlemans Packaging heeft voor de Nederlandse teams de gerecyclede afvalzakken geproduceerd én over heel Nederland hebben meer dan 60 medewerkers actief deelgenomen aan de opruimactie.

De vestiging Oerlemans Plastics in Genderen en Giessen kreeg 44 personeelsleden met aanhang gemobiliseerd om mee te doen aan deze actie. De jonge en de oudere generatie was hiermee vertegenwoordigd. Zo hebben we in de regio Land van Heusden en Altena deelgenomen en verschillende gebieden opgeruimd. Het afval dat opgeruimd werd, werd ook vastgelegd in de Litterati-app. Zo verkrijgt men inzicht in welk afval aangetroffen is.

De top 5 van het gevonden afval bestond uit*:
1. Sigarettenpeuken
2. Blikjes
3. Verpakkingen
4. Flesjes
5. (Plastic)bekers

Met deze actie hebben we als bedrijven een steentje bij kunnen dragen aan het beter leefbaar houden van onze omgeving. Middels voorlichting aan scholen, verenigingen e.d. wil Oerlemans Packaging de bewustwording bij de mensen activeren om niet zomaar afval op straat te gooien. Het probleem is en blijft een mentaliteitskwestie! Plastic is te waardevol om weg te gooien!

* Bron: gegevens Plastic Soup Foundation