Regelmatige updates over uw vakgebied?

Grootste opruimactie ooit in Nederland
Amsterdam, 18 juli 2018 – Tientallen grote Nederlandse bedrijven en organisaties ondersteunen World
Cleanup Day, die dit jaar op zaterdag 15 september 2018 voor het eerst wereldwijd – en ook in Nederland –
wordt gehouden. Met miljoenen deelnemende vrijwilligers in meer dan 150 landen tegelijk wordt het
de grootste cleanup ooit.

In Nederland is Plastic Soup Foundation (PSF) zogeheten country leader van deze unieke World Cleanup
Day. Voor de organisatie van het evenement heeft PSF de handen ineen geslagen met Nudge, de grootste
duurzaamheidsorganisatie in Nederland om zoveel mogelijk vrijwilligers, bedrijven en gemeenten bij de
opruimactie te betrekken.

Nederlandse bedrijven en organisaties die zich al als participating partners aan World Cleanup Day
Nederland hebben verbonden zijn: Spa Nederland, Heineken, Coca-Cola, ABN Amro, Nederland Schoon,
Moonen Packaging, Oerlemans Plastics, JCI Nederland, Middle Point, Aqua Minerals, Ekoplaza, Center
Parcs, Greenchoice, Dimsum Reizen, Grant Thornton, Tony’s Chocolonely, EcoChain Technologies,
Waterschap AGV/Waternet, Waterschap De Dommel en Royal Lemkes.

Vertegenwoordigers van deze bedrijven en organisaties hebben op woensdag 18 juli aan boord van een
rondvaartboot in Amsterdam gezamenlijk een pledge getekend om World Cleanup Day Nederland op
allerlei manieren te ondersteunen. Bijvoorbeeld via financiële support en door initiatieven te ontplooien voor
extra opruimacties rond hun vestigingen verspreid door het land. Op World Cleanup Day staat iedereen zij
aan zij; supermarktketens, frisdrankfabrikanten, milieuorganisaties, burgers, iedereen helpt mee om
Nederland schoner te maken. Dát is het idee.

Zwerfvuil op straat staat steevast in de top-3 van ergernissen die het CBS jaarlijks naar buiten brengt. De
gemiddelde Nederlander ergert zich, zeker in stedelijke gebieden, groen en geel aan afval op straat. Afval
dat niet (tijdig) wordt opgeruimd, maakt grote kans in en langs de rivieren te belanden en zo naar zee te
stromen. Met name plastic afval zorgt daar voor blijvende milieuschade.

Opruimactie levert massa aan data op
Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “World Cleanup Day is niet zomaar een
opruimactie. Een heel leger aan vrijwilligers gaat die dag ook kostbare data verzamelen. Alle deelnemers
gaan namelijk monitoren: ze gaan in hun straat, in hun wijk of park, langs rivieren en langs wegen
vastleggen wat ze aan zwerfvuil vinden. Dat gaat gebeuren aan de hand van een handige app die onder
andere in Nederland zal worden gebruikt. Zo wordt de World Cleanup Day over twee maanden ook de
grootste citizen science operatie in ons land.”

Vanuit een nationaal commandocentrum wordt de landelijke operatie op zaterdag 15
september gecoördineerd, onder toeziend oog van journalisten. Diezelfde avond wordt bekendgemaakt wat
er in het hele land aan zwerfafval is gevonden: welke items, welke merken, welke locaties. Daarmee zal
World Cleanup Day unieke data opleveren waarbij wetgevers, beleidsmakers, gemeenten en het
bedrijfsleven hun vingers gaan aflikken.

Plastic Soup Foundation gaat al vele jaren met succesvolle campagnes de strijd aan met plastic in rivieren,
zeeën en oceanen. PSF belicht en ondersteunt onder meer wetenschappelijk onderzoek naar de
gezondheidseffecten van plastic voor mensen en probeert de plastic vervuiling vooral aan de bron tegen te
gaan.

Nudge, opgericht in 2010, is de grootste duurzaamheidsorganisatie in Nederland. Nudge is een social
enterprise met een missie: Nudge wil blijvende gedragsverandering realiseren bij individuen en organisaties
op het gebied van klimaat, energie, milieu en sociale duurzaamheid. Dat doet Nudge door hen te betrekken
bij projecten en campagnes die op prikkelende wijze ander gedrag stimuleren. Niet alleen bedenkt Nudge
die projecten; Nudge voert ze ook uit. Het gaat Nudge om impact. Meer dan 60.000 mensen in Nederland
en 300 zakelijke partners zijn lid van de Nudge-community.

Meer over World Cleanup Day Nederland is te vinden via www.worldcleanupday.nl
Meer over World Cleanup Day internationaal is te vinden via www.worldcleanupday.org