Regelmatige updates over uw vakgebied?

Litop heeft in de Bollenstreek in opdracht van LUBA Uitzendbureau een operator A klas opgestart. Bij onder andere Plasthill is de mogelijkheid om hier aan deel te nemen.

De lessen vinden plaats bij Plasthill zelf zodat de docent aansluitend aan de theorielessen, ook de werkvloer op kan om daar uitleg te geven.

In het lespakket van de leerlingen van Plasthill B.V. is er extra aandacht voor kunststofverwerking. In overleg met de praktijkbegeleiders zijn de lespakketten op maat vastgesteld.