Regelmatige updates over uw vakgebied?

Kamerleden ontvangen Materiaalverduurzamingsplan Kunststof Verpakkingen uit handen van PlasticsEurope Nederland en NRK Verpakkingen:

PlasticsEurope Nederland en de NRK Verpakkingen hebben vandaag hun toekomstvisie gepresenteerd ten aanzien van het verduurzamen van de kunststofverpakkings-keten aan de Kamerleden; Jessica van Eijs (D66), Suzanne Kröger (Groenlinks) en Erik Ziengs (VVD). In het Materiaalverduurzamingsplan, opgesteld in samenwerking met Berenschot en Partners for Innovation, beschrijft de kunststof producerende en verwerkende industrie de initiatieven die zij de komende jaren zullen uitrollen om verpakkingen verder te verduurzamen. Tevens is er een palet aan maatregelen geschetst die de verpakkende industrie kan nemen t.a.v. de door hen toegepaste verpakkingen. Het plan heeft daarom het karakter van een Routekaart die de branches ondersteunt bij de uitwerking van hun duurzaamheidsplannen.

Bij verduurzaming is niet alleen de recycleerbaarheid van de kunststof verpakking van belang, maar gaat het vooral om de optimalisering van de prestaties van de verpakking, zoals het voorkomen van voedselbederf, uitval door schade en in het faciliteren van transport en opslag. Ze beschermen niet alleen de inhoud, maar garanderen ook de veiligheid en hygiëne van het verpakte product. Het betreft veelal lichte en compacte verpakkingen, die het aantal vervoersbewegingen en daarmee de CO2-uitstoot, significant reduceren. Door het verder verduurzamen van verpakkingen en hun prestaties, leveren we een bijdrage aan de vermindering van de milieudruk, de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare grondstoffen en verbeteren we het systeem van inzamelen en recycling. Daarnaast dragen deze maatregelen bij aan het reduceren van de hoeveelheid zwerfafval op land en in zee.

De Routekaart beschrijft de vijf richtingen, waarmee de verdere verduurzaming kan worden gerealiseerd: Reduce, Reuse, Recycle, Redesign en Renew. Gelijktijdig werken aan deze richtingen, door middel van kleine stapjes en voortdurende innovatie, maakt dat succesvolle veranderingen gerealiseerd kunnen worden. Coördinatie en stimulering zijn cruciaal om deze veranderingen gaande te houden en de juiste richting te geven.

PlasticsEurope Nederland en de NRK Verpakkingen onderstrepen de voorwaarde dat alle ketenpartijen een actieve rol moeten spelen in de verduurzaming van de product- en verpakkingscirkel om de ingezette innovatieroutes verder te intensiveren. Zij zullen daarom de ketenpartijen benaderen voor verdere ondersteuning in de uitwerking van hierop gerichte activiteiten.
Ook gaan zij een jaarlijks programma van kernactiviteiten uitwerken en in onderlinge samenwerking de voortgang hiervan monitoren en bijsturen.

Meer informatie en het volledige Materiaalverduurzamingsplan zijn te vinden op: www.rethinkplastics.nl/routekaart.

Routekaart Materiaal­verduurzaming Kunststof Verpakkingen

Materiaalverduurzamingsplan Kunststof verpakkingsindustrie

Fotobijschrift:
V.l.n.r. Theo Stijnen (Plastics Europe Nederland), Jur Zandbergen (NRK Verpakkingen), Suzanne Kröger (Groenlinks), Erik Ziengs (VVD), Joan Hanegraaf (NRK Verpakkingen) en Jessica van Eijs (D66).